Helseforsikringer

Vilkår:

Du må selv sjekke betingelser for din personlige helseforsikring. De fleste forsikringsselskaper vil kreve at har henvisning fra din primærkontakt før behandling begynner.

 

Klinikk muskel og skjelett må ha mottatt bekreftelse fra forsikringsselskap før behandling starter for å kunne fakturere direkte. Dersom bekreftelse ikke foreligger må pasienten selv legge ut for behandling og søke om refusjon for utlegg av behandling.

if_logo

IF Helse forsikring


E-post: helse@if.no


Telefon: 21 09 54 40

tryg_logo

Tryg Helseforsikring

 

www.tryg.no

 

E-post: behandling@tryg.no

sparebank1_logo

Sparebank 1 behandlingsforsikring

 

www.sparebank1.no

 

Telefon: 09020

vertikal_helse_logo

Vertikal Helse

 

www.vertikalhelse.no

 

Telfon: 815 22 999

 

E-post: medisin@vertikalhelse.no

gjensidige_logo

Gjensidige behandlingsforsikring

 

www.gjensidige.no

 

Telefon: 815 22 123

 

E-post: behandlingsservice@gjensidige.no

storebrand_logo

Storebrand Helseforsikring

 

www.storebrand.no

 

Telfon: 08880

 

E-post: skadehelse@storebrand.no