Hyaluronsyreinjeksjon i fysikalsk medisin

Hyaluronsyre en et grunnsubstans i bindevevet og er kjemisk et mucopolysakkarid. Hyaluron finnes naturlig i leddvæske, i øyet og i hud og bindevev.

Mengde hyaluron vil med tiden avta og som resultat av dette vil elastisitet i hud reduseres og evne til å opprettholde naturlig væskeinnhold minke.

I fysikalsk medisinsk terapi har nyere forskning vist at hyaluron har en viktig effekt i forhold til leddfunksjon.

Syaloset Hyaluronsyre

Syaloset ampuller med hyaluronsyre er designet for injeksjoner i kne og hofteledd som er påvirket av artrose ( slitasje). Slitasjeskader i ledd har også sin bakgrunnav minkende mengde hyaluron etter som vi blir eldre. Av utseende er Syaloset nærmest som gele og baseres forskningsmessig korrekt prosedyre som heter NASHA ( stabilisert hyaluronsyre).

Dette gir smøring og demping i et ellers frisk ledd. Hyaluron injiseres ultralydveiledet i ledd som har minimale til moderate artroseforandringer og gjenopptar normal balanse i leddet.

Hvordan utvinnes Syaloset Hyaluron?

Syaloset hyaluron utvinnes ved en fermentasjon av høykonsentrert H.A (Hyaluronic acid) uten kjemisk modifiserte prosesser. Syaloset inneholder ikke avainske proteiner (animalske proteiner), og unngår derfor risiko for allergiske reaksjoner. Hyaluronsyren i Syaloset er godkjent av det Europeiske Farmakologiforbund, og opprettholder deres meget strenge krav til produkgodkjennelse.

Det er derfor ikke rapportert om immunologiske eller anafylaktiske reaksjoner. Dette gjør Syaloset til et sikkert, trygt og funksjonsøkende behandlingsalternativ.

Hvordan påvirker Syaloset leddslitasje?

Syaloset inneholder høykonsentrert dosering av hyaluronsyre. Den viscoelastiske evnen gir jobbe for å skape en normalisering av væskebalanse, støtdemping og naturlig lubrikering av leddet.

Dette bidrar til smertelindring, og økt bevegelse i et kne/hofte som har vært plaget med smerte og stivhet i en lngre eller kortere periode. Syaloset passer derfor godt inn i en habiliteringsfase hvor

styrke og trening blir lettere å gjennomføre med et normalt fungerende ledd.

Når vil Syaloset fungere?

Syaloset har best effekt på moderate artrose forandringer i ledd. Forskning viser også at hyaluronsyre kan effektivt anvendes i slimposer og ved seneskjedebetennelser. Studier viser

at kollegen kvaliteten på spesifikke sener, sammenlignet med andre modaliteter.

For å finne ut om du kan være en kandidat for injeksjon vil Klinikk Muskel & Skjelett undersøke kne og ledd med objektivt klinisk undersøkelse, samt med ultralyddiagnostikk. Dette er er spesielt gunstig

dersom andre behandlingsformer har feilet eller stagnert progresjon.

Hvordan utføres behandlingen?

Syaloset injiseres som en vanlig injeksjon i hofte og kne. Det er ikke uvanlig at leddhinnen er svært irritert og betydelig mengder væske ligger intra-artikulært og skaper minkende plassforhold i forhold til bevegelse.

Det kan derfor være fornuftig å aspirer leddet ultralydveiledet, før 40 mg Kenakort ( Kortison) injiseres i leddet veiledet. Dette vil minke irritasjonen og gjøre leddet mer motakelig for hylauron.

Grunnet tykkelsen til Syaloset kan det være ubehagelig å injisere væsken. I visse tilfeller tilbys da en injeksjon med Xylocaine noen minutter før injeksjonen. Pasienter føler da ingen smerte under prosedyren.

Noen smerter vil det være vanlig å kunne kjenne noen timer etterpå, da bedøvelse har gått ut. Her er det akseptabelt at man bruker paracetamol for lindring. Klinikk Muskel og Skjelett anbefaler ikke bruk av NSAIDS ( Ibux, Brexidol, Naproxen, Napren o.l), da dette hemmer en naturlig helingsfase.

Hvor lenge varer behandling?

Studier indikerer at effekten kan vare fra 4-6 mnd. Dette gjelder også for ledd med relativt mye slitasje. Behandling kan gjentas, og erfaring indikerer ytterlige bedring når flere injeksjoner blir gitt.

Klinikk Muskel & Skjelett samarbeider med MEDIQ Norge og bruker Syaloset som leverandør av hyaluronsyre.