Manipulativ behandling

Manipulativ behandling har eksistert i flere tiår og er en anerkjent behandling av spinale og ekstremitetsledd. Det praktiseres av fysioterapeuter, osteopater, manuellterapeuter, kiropraktorer. Behandling baseres på å utføre en rask bevegelse i ytterstillig av ledd og gir ofte rask effekt i forhold til annen form for behandling.

Mekanisme bak manipulasjon

Etterfulgt av leddmanipulasjon høres ofte en klikkelyd. Denne lyden er et resultat av oppbygging av gass i leddvæsken. Når en manipulasjon utføres, separeres to leddflater fra hverandre i et ledd som er omkranset av en leddhinne. Denne bevegelsen forandrer leddhinnen og intra-artikulære ( inne i leddet) vevstrukturer, som igjen skaper en reduksjon av trykket i leddet. Når dette lave trykket skjer, vil naturlige gasser fra leddet løses opp, som skaper en boble som produserer en klikkelyd. Dette er ikke farlig og er ikke indikasjon på at noe galt har skjedd. Innholdet av denne gassen består for det meste av karbondioksid. Etter at manipulasjonen har skjedd, vil det ofte ta en 15-20 minutter før gass bygges opp i leddet igjen til at en ny klikkelyd kan produseres.

Hva er effekten av manipulasjon?

Det fins flere teorier om hva en manpulasjon gjør. I klinisk ortopedisk fysioterapi er teorien at ledd som stive, leddbånd som ikke beveger seg korrekt og små til moderate prolapser egner seg godt for manipulativ behandling. Klinisk effekt av behandling har vist seg å kunne dempe smerte, midlertidig øke bevegelse i et ledd, ha en positiv fysiologisk effekt på sentral nerve systemet, redusere muskelspasmer, rive ned artikulære (ledd) og periartikulære (leddnære) aderanser (arrvev), samt reponere (trykke tilbake) skiveutglidning.

Er manipulativ behandling farlig?

Hos Klinikk Muskel og Skjelett vil alle pasienter foreta en grundig sykehistorie, samt grundig fysisk undersøkelse. Ved nakkebehandling vil man foreta pre-manipulativ prosedyre, hvor spesifikke tester utføres for å avdekke eventuelle problemer med arterier som skal forsyne hjernen med blod. Dersom det er avvik, vil pasient ikke kunne motta behandling. Alle kontra-indikasjoner blir sjekket og klarert før behandling starter.

For midtrygg og korsrygg er prosedyre det samme, men mer i forhold til å eksludere kontra-indikasjoner. Ved kontra-indikasjoner menes beinskjørhet, Marevan ( blod fortynnende) etc. Når man har undersøkt grundig og sjekket alle kontra-indikasjoner er manipultiv behandling er trygg og god behandling.

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Manipulativ behandling vil gi raskere effekt en annen spinal behandling. Derfor er det rimelig å forvente stor fremgang i løpet av 2-3 behandlinger. Spesifikke objektive måleredskaper brukes for å evaluere progresjon, som f.eks SLR ( straight leg raise ). Man er ikke ute etter å overbehandle,

Hos Klinikk Muskel og Skjelett utføres spinale manipulasjoner, samt av ekstremitetsledd av spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi.