Fysioterapeut Lars Christian Ossawy

Daglig leder

Lars Christian Ossawy

Lars Christian Ossawy er fysioterapeut og spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi (MPFF). Han har jobbet i privat praksis siden 2006 og med dette skaffet seg en lang og bred kompetanse innenfor behandling og diagnostisering av muskel og skjelettskader. Lars Christian bruker også diagnostisk ultralyd, og er under utdannelse i regi av PFF for å tilskaffe seg spesialist tittel i ultralyddiagnostikk (MPFF). Han tilbyr også trykkbølgebehandling og har brukt dette i daglig praksis siden 2011.

Fra høsten 2016 vil Lars Christian starte på mastergradutdannelse gjennom Middlesex University i England. Dette vil lede til en primærkontakt rolle, som vil kunne sykemelde pasienter og refere til MRI, røntgen og CT.

Lars Christian er også autorisert injeksjonsterapeut og setter ultralydveiledet injeksjoner av kortison, lokal bedøvelse og hyaluronsyre i daglig praksis.

Uteksaminert fra Middlesex University i London.

Klinisk Ortopedisk fysioterapi

Klinisk Ortopedisk fysioterapi er undersøkelses og behandlingsprinsipp baser ut i fra Dr. James Cyriax. Cyriax sin konklusjon var at for mange pasienter ble dårlig eller feildiagnostisert. Ut i fra dette synspunktet dannet Cyriax et diagnosesystem, som skulle gi flest mulig svar til kliniker, og færrest mulig tester for pasienten. Dette gjaldt for muskel og skjelettapparatets lesjoner av ikke kirurgisk karakter. Klinisk ortopedisk fysioterapi sin visjon er å danne et tettere bånd til andre klinikere og leger, hvor et felles språk brukes til pasientens beste. Dette gjenspeiler i samfunnet ellers, hvor kostnaden på muskel og skjelettskader koster enorme summer per annum. Klinisk ortopedisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter og leger, og tar ca. 4 år å fullføre. 

Klinisk ortopedisk fysioterapi baserer seg på standardiserte tester, som ut i fra forskning er reliable og valide. Dette utføres da etter en grundig sykehistorie hvor ankomst, forverring, bedring og evolusjon av smerter og tilstand har en svært viktig rolle. I mange tilfeller vil en fysioterapeutisk tilnærming av problematikk være fornuftig. Dette varierer fra spesifikk bløtvevsbehandling, mobilisering, leddmanipulasjon, traksjon, trening eller trykkbølgebehandling. I andre tillfeller vil en fysikalske medisinsk tilnærming være et bedre løsning for smerteårsak. Dette kan inkludere injeksjoner av kortikosteroider, lokal anastetikum og hyaluronsyre. Injeksjoner og lokal bedøvelser vil kun injiseres ultralydveiledet av fysioterapeutspesialist eller lege. 

Hos Klinikk Muskel & Skjelett utføres både konservativ fysioterapeutisk behandling og fysikalsk medisinskbehandling.

Manipulativ behandling

Manipulativ behandling har eksistert i flere tiår og er en anerkjent behandling av spinale og ekstremitetsledd. Det praktiseres av fysioterapeuter, osteopater, manuellterapeuter, kiropraktorer. Behandling baseres på å utføre en rask bevegelse i ytterstillig av ledd og gir ofte rask effekt i forhold til annen form for behandling.


Mekanisme bak manipulasjon

Etterfulgt av leddmanipulasjon høres ofte en klikkelyd. Denne lyden er et resultat av oppbygging av gass i leddvæsken. Når en manipulasjon utføres, separeres to leddflater fra hverandre i et ledd som er omkranset av en leddhinne. Denne bevegelsen forandrer leddhinnen og intra-artikulære ( inne i leddet) vevstrukturer, som igjen skaper en reduksjon av trykket i leddet. Når dette lave trykket skjer, vil naturlige gasser fra leddet løses opp, som skaper en boble som produserer en klikkelyd. Dette er ikke farlig og er ikke indikasjon på at noe galt har skjedd. Innholdet av denne gassen består for det meste av karbondioksid. Etter at manipulasjonen har skjedd, vil det ofte ta en 15-20 minutter før gass bygges opp i leddet igjen til at en ny klikkelyd kan produseres.


Hva er effekten av manipulasjon?

Det fins flere teorier om hva en manpulasjon gjør. I klinisk ortopedisk fysioterapi er teorien at ledd som stive, leddbånd som ikke beveger seg korrekt og små til moderate prolapser egner seg godt for manipulativ behandling. Klinisk effekt av behandling har vist seg å kunne dempe smerte, midlertidig øke bevegelse i et ledd, ha en positiv fysiologisk effekt på sentral nerve systemet, redusere muskelspasmer, rive ned artikulære (ledd) og periartikulære (leddnære) aderanser (arrvev), samt reponere (trykke tilbake) skiveutglidning.


Er manipulativ behandling farlig?

Hos Klinikk Muskel og Skjelett vil alle pasienter foreta en grundig sykehistorie, samt grundig fysisk undersøkelse. Ved nakkebehandling vil man foreta pre-manipulativ prosedyre, hvor spesifikke tester utføres for å avdekke eventuelle problemer med arterier som skal forsyne hjernen med blod. Dersom det er avvik, vil pasient ikke kunne motta behandling. Alle kontra-indikasjoner blir sjekket og klarert før behandling starter.

For midtrygg og korsrygg er prosedyre det samme, men mer i forhold til å eksludere kontra-indikasjoner. Ved kontra-indikasjoner menes beinskjørhet, Marevan ( blod fortynnende) etc. Når man har undersøkt grundig og sjekket alle kontra-indikasjoner er manipultiv behandling er trygg og god behandling.


Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Manipulativ behandling vil gi raskere effekt en annen spinal behandling. Derfor er det rimelig å forvente stor fremgang i løpet av 2-3 behandlinger. Spesifikke objektive måleredskaper brukes for å evaluere progresjon, som f.eks SLR ( straight leg raise ). Man er ikke ute etter å overbehandle,

Hos Klinikk Muskel og Skjelett utføres spinale manipulasjoner, samt av ekstremitetsledd av spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi.